نمایشگاه نقاشی خط در حلقه مستان Reviewed by Momizat on . ...اما  فراق و داغ تو، حاصلی جز نفیر "نی" مان نداشت . کنج دیوار مسجد ، "کوفی" گریست گرد گنبد دوار ، "ثلث" هروله کرد سپیدی دفتر  ، بزم عزای "سیاه مشق" را پوشید ب ...اما  فراق و داغ تو، حاصلی جز نفیر "نی" مان نداشت . کنج دیوار مسجد ، "کوفی" گریست گرد گنبد دوار ، "ثلث" هروله کرد سپیدی دفتر  ، بزم عزای "سیاه مشق" را پوشید ب Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » اخبار » اخبار ایران و جهان » نمایشگاه نقاشی خط در حلقه مستان

نمایشگاه نقاشی خط در حلقه مستان

…اما  فراق و داغ تو، حاصلی جز نفیر “نی” مان نداشت .
کنج دیوار مسجد ، “کوفی” گریست
گرد گنبد دوار ، “ثلث” هروله کرد
سپیدی دفتر  ، بزم عزای “سیاه مشق” را پوشید
با قد قامتِ بلند پیمبرت ، “نستعلیق” قامت بست
و با انکسار کمرت ،”شکسته” ذکر رکوع گرفت و مجنون وار راهی بیابان شد
با سقوط علم هاشمی ات ، “معلی”به اعلی ترین عزای عالم نشست
و با صوت “هل من ناصرت”، “سفیر”به هر کوی و برزن ، نامه های  غریبی ات را ، می رساند.
کنون
مویه کنان، مست از حلاوت حزن تو ، بر بوم دل جوهر هدایت تو را ، خط می زنیم و از یَم آشوب درونمان ،ساحل آرامش تو را می جوییم .
به مانند کاروانی بی ساربان ، با سازضرب “سر و محمل” ، طی طریق تو را می نوازیم اندک اندک هست و نیستمان را ، پیش کشت می کنیم ، حضرت عشق علیک السلام.

...اما  فراق و داغ تو، حاصلی جز نفیر "نی" مان نداشت . کنج دیوار مسجد ، "کوفی" گریست  گرد گنبد دوار ، "ثلث" هروله کرد  سپیدی دفتر  ، بزم عزای "سیاه مشق" را پوشید  با قد قامتِ بلند پیمبرت ، "نستعلیق" قامت بست و با انکسار کمرت ،"شکسته" ذکر رکوع گرفت و مجنون وار راهی بیابان شد با سقوط علم هاشمی ات ، "معلی"به اعلی ترین عزای عالم نشست و با صوت "هل من ناصرت"، "سفیر"به هر کوی و برزن ، نامه های  غریبی ات را ، می رساند. کنون  مویه کنان، مست از حلاوت حزن تو ، بر بوم دل جوهر هدایت تو را ، خط می زنیم و از یَم آشوب درونمان ،ساحل آرامش تو را می جوییم . به مانند کاروانی بی ساربان ، با سازضرب "سر و محمل" ، طی طریق تو را می نوازیم اندک اندک هست و نیستمان را ، پیش کشت می کنیم ، حضرت عشق علیک السلام.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 1207

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا
دزفول ، شهرستان دزفول ، خوزستان ، هنردز ، هنر ، دز هنر ، دز ، استان خوزستان